تیم مدیریت سایت

مديريت سايت: صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهــدی یاراحمــدی خراســانیمحقق، نویسنده، روزنامه نگار، طراح و مجری سیستم ها و پروژه های مدیریتیعضو انجمن مدیریت ایران، مدرس دانشگاه mahdiyarahmadi@gmail.com همراه :    09332191978 مشاوران مدیر مسئول: مشاور عالی و عضو هیأت مدیره:علی رضا یاراحمدی خراسانیکارشناس ارشد مدیریت MBA و تحول، مهندس برق قدرت، عضو سازمان نظام مهندسی، مدرس دانشگاه مشاور عالی، عضو هیأت مدیره، طراح سایت و سردبیر فناوری اطلاعات:محمد جواد یاراحمدی خراسانیکارشناس فناوری اطلاعات، طراح و مجری پروژه های فناوری ارتباطات و اطلاعات مشاور توسعه و امور راهبردي:دكتر محسن مراديمحقق و نويسنده، طراح و مجري پروژه هاي مديريتي، عضو هيأت علمي دانشگاه مشاور مطالعات مدیریت و امور رسانه:سید صابر...

ادامه مطلب

بهره‌وری در واحدهای صنعتی

فرآيند بهره وري در واحدهاي صنعتي
راهکارهاي عملي استقرار چرخه مديريت بهبود بهره وري
Productivity,Learning and Industrial Development

آنچه در سازمانها مزيت رقابتي ايـــجاد مي کند، بهره وري به معناي بکارگيري و ترکيب موثر منابع موجود در سازمان است.

ادامه مطلب

استفاده بهتر

 برای بازدید بهینه از سایت ، ما به شما استفاده از فایرفاکس 3 را پیشنهاد می کنیم. این سایت از تکنولوژی های نوینی بهره گرفته است که از فضای کم ، بیشترین بهره را برده است ، پس نترسید و بر روی لینک ها کلیک کنید ، چون نتیجه را همانجا می بینید 

ادامه مطلب