نمرات نهائي دانشجویان دوره پودمانی روابط عمومی

لیس الانسان الا ما سعی اعلام نمرات نهائي دانشجویان دوره پودمانی روابط عمومی درس جمع آوری و پردازش اطلاعات احترام _ آموزش _ امتحان ردیف نام و نام خانوادگی نمره ۱ رضا آبياري 20 ۲ علي اكبر احمدي خباز 17.25 ۳ حامد اخوان ثالث 15 ۴ راهب علی اسفندیاری 14.25 ۵ شهربانوالماسي باغان 13 ۶ محمد علی باقری 17.75 ۷ قاسم تارم 12.5 ۸ سیده فاطمه تقوایی 15 ۹ سعید ثاقب فرد 13.25 10 حسن حجتی 17.75 ۱۱ سید محمد جواد حسینی 19.5 ۱۲ محسن خسروپور 13.25 13 محمد رضا درخشان فر 20 14 علی اکبر رحمانی 18.25 15 علی رضائی تبار 12 16 محمد روح بخش 16.75 17 حمزه زارع زاده 13.25 18 ملیحه زرگری 18.75 19 فرزانه سابود محمدی 18.5 20 طاهره سلیمانی 18.5 21 ابوالفضل سویزی 15 22 یگانه سیرجانیان 12.75 23 محمد رضا شهری بویک 17 24 منیژه صمدی بخارائی 12.5 25 حمید رضا ضمیری 20 26 سید عسکری طباطبائی 14.25 27 محمد ظریف بروجردیان 18.5 28 غلامرضا عباسی 16.75 29 سحاد عربی 13 30 علی عصمت پور 16.5 31 سیده فاطمه عطار طوسی 17.5 32 سید احمد علومی 17.5 33 سعید فولادیان 17.25 34 محمد کیمیا 15.5 35 فاطمه گنجیان فرد 18.25 36 سمیرا مصدقی 13.25 37 سيد علي مهدي پور 19.75 38 حمید مهین جعفر آبادی 14.5 39 عليرضا ميرمحرابي 12 40 مهری ناصری خاکستر 15.75 41 مهدی ناطقی 20 42 محمود نجفی 18.5 43 نيلوفر نصيري 12 44 منصوره نعمتی 16.5 45 محسن...

ادامه مطلب

نمرات میان ترم دوره پودمانی روابط عمومی

لیس الانسان الا ما سعی اعلام نمرات آزمون میان ترم دانشجویان دوره پودمانی روابط عمومی درس جمع آوری و پردازش اطلاعات احترام _ آموزش _ امتحان ردیف نام و نام خانوادگی نمره توضیحات ۱ علی اکبر احمدی خباز 26 از تلاش ارزشمند شما سپاسگزارم. ۲ حامد اخوان ثالث 17   ۳ راهب علی اسفندیاری 14   ۴ شهربانو الماسی باغان 17   ۵ رضا آبیاری 29 از تلاش ارزشمند شما سپاسگزارم. ۶ محمد علی باقری 23   ۷ قاسم تارم 16/75   ۸ سیده فاطمه تقوایی غ به امید حضور در سایر فعالیت های کلاسی ۹ سعید ثاقب فرد 22/75   10 حسن حجتی 25/25   ۱۱ مهدی حسین زاده 9 به یاری خدا در امتحان پایان ترم جبران فرمائید. ۱۲ سید محمد جواد حسینی 28/25 از تلاش ارزشمند شما سپاسگزارم. 13 محسن خسروپور 11   14 محمد رضا درخشان فر 30 از تلاش ارزشمند شما سپاسگزارم. 15 علی اکبر رحمانی 25/5   16 علی رضائی تبار 19   17 محمد روح بخش 24/75   18 حمزه زارع زاده 19/75   19 ملیحه زرگری 25/75   20 فرزانه سابود محمدی 15   21 طاهره سلیمانی 26/75 از تلاش ارزشمند شما سپاسگزارم. 22 ابوالفضل...

ادامه مطلب

اعلام نمرات نهائی درس مبانی سازمان و مدیریت

  لیس الانسان الا ما سعی اعلام نمرات نهائی درس مبانی سازمان و مدیریت احترام، آموزش، امتحان ردیف نام و نام خانوادگی نمره توضیحات ۱ سرکار خانم مهین نواب زاده 15   ۲ سرکار خانم مژگان امتنانی فرد 12 نمره شما با عنایت به مشارکت مثبتدر کلاس اعلام گردیده است. ۳ سرکار خانم سکینه ایمانی 14   ۴ جناب آقای مازیار بایگان 14.75 . ۵ سرکار خانم مهدیه پورمهدی 17.5   ۶ سرکار خانم ربابه خیرآبادی 18.25 نمره شما با عنایت به حضور مرتب و موثرتان در تمامی جلسات کلاس اعلام گردیده است. ۷ سرکار خانم راضیه دبیری فاز 17.5   ۸ سرکار خانم نجمه دهقان 19.75 نمره شما با عنایت به حضور مرتب و موثرتان در تمامی جلسات کلاس و اولویت ارائه در تحقیق اعلام گردیده است. ۹ سرکار خانم فرزانه رحیمی 18 نمره شما با عنایت به اولویت ارائه در تحقیق اعلام گردیده است. 10 جناب آقای محمد صداقت 13   ۱۱ سرکار خانم فاطمه عباسی فر 17.5 نمره شما با...

ادامه مطلب