مصاحبه اصولگرا با مدیرمسئول مدیریار

مصاحبه اصولگرا با مدیرمسئول مدیریار

جامع‌ترین سایت اینترنتی فارسی زبان مدیریت با عنوان “مدیریار” در راستای توصیه‌ی رهبری معظم مبنی برتولید علم و جنبش نرم‌افزاری ایجاد شده است.

ادامه مطلب