رفیق و همراه روزهای سخت

⛱ عزیزترینم! خدای مهربانم! جانشین تمام نداشته هایم! مهر ثابت و عشق پایدار من! همنشین تنهایی هایم! سنگ صبور دلتنگی ها و نجواهای شبانه ام! تو را دوست دارم به خاطر آنچه از روی رحمت به من دادی. تو را دوست دارم بخاطر آنچه از روی حکمت به من ندادی و تو را دوست دارم که جز خیر و خوبی برایم نمی پسندی.

ادامه مطلب

انگار بخت بلندی ندارم

⛱ همیشه با خود می گفتم انگار بخت بلندی ندارم، کسی خاطر مرا نمی خواهد، شانس به من رو نمی کند و هیچ ستاره ای در آسمان برای من چشمک نمی زند؟! تا اینکه یک شب تابستانی روی پشت بام خوابیدم و دیدم همه ستاره ها دارند به من چشمک می زنند! تازه فهمیدم که من تا به حال شب ها، درست زمانی که ستاره ها برایم چشمک می زنند خواب هستم.

ادامه مطلب

همین که مرا می بیند کافیست !

⛱ نه چیزی می‌گویم نه چیزی می‌خواهم! نه از تاخیر نگران می شوم نه از تقدیر ناامید، هرکس عقیده ای دارد و من با تمام وجود باور دارم اصلاً لازم نیست چیزی بگویم یا چیزی بخواهم، برای خواسته ای دلشوره داشته باشم یا کار خاصی انجام بدهم، دست و پایم را گم کنم یا خود را به در و دیوار بزنم!

ادامه مطلب

امید

⛱ من سراسر زندگی ام پر از اتفاقاتی است که هر کدامش به تنهایی کافیست انسانی را از زنده بودن و زندگی کردن ناامید سازد.‌ اکنون با این همه کم و کاستی، محدودیت و محرومیت، گناه و عصیان، کوتاهی و تباهی، جهالت و غفلت باید از همه جا رانده و غرق ناامیدی باشم. اما هرگز این چنین نیست و من استوار بر قله امیدواری ایستاده ام.

ادامه مطلب