مصاحبه مدیر مسئول مدیریار در روزنامه اعتدال

مصاحبه مدیر مسئول مدیریار در روزنامه اعتدال

يك مدرس دانشگاه:
مدرس دانشگاه پيام‌نور مشهد گفت: بن‌مايه و ساختار اصلي اصلاح الگوي مصرف در لا‌به‌لاي آيات و آموزه‌هاي قرآني و سيره اهل بيت(ع) نهفته است.

ادامه مطلب

گفتگوی خبرگزاری فارس با مدیرمسئول مدیریار

گفتگوی خبرگزاری فارس با مدیرمسئول مدیریار

خبرگزاري فارس: مدرس دانشگاه پيام‌نور مشهد گفت: بن‌مايه و ساختار اصلي اصلاح الگوي مصرف در لا‌به‌لاي آيات و آموزه‌هاي قرآني و سيره اهل بيت(ع) نهفته است.

ادامه مطلب

مصاحبه ایکنا با مدیرمسئول مدیریار در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف

گفتگوی ایکنا با مدیرمسئول مدیریار در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف:
 
ساختار اصلی اصلاح الگوی مصرف در آموزه‌های قرآنی نهفته است

گروه اجتماعی: بن‌مايه و ساختار اصلی اصلاح الگوی مصرف در لا‌به‌لای آيات و آموزه‌های قرآنی و سيره اهل بيت(ع) نهفته است.

ادامه مطلب

گفتگو مدیرمسئول مدیریار با ایسنا

گفتگو مدیرمسئول مدیریار با ایسنا 
سايت جامع “مدير يار” راه اندازي شد؛
مدير مسوول سايت:
محتواي سايت بيش از صد رديف موضوعي است   
خبرگزاري دانشجويان ايران – مشهد
سرويس: صنفي – آموزشي

ادامه مطلب