حرف باد هوا نیست

اصلاً قبول ندارم حرف باد هواست! حرف باد هوا نیست، حرف بمب و دینامیت است، ساتور و تبر است، زلزله و آتشفشان است. اگر باد هوا بود این گونه همه چیز را به هم نمی ریخت. وقتی با یک جمله، نه حتی با یک کلمه می توان چنان آرامش، آبرو، علاقه و دودمان یک انسان را به باد داد چرا می گویند حرف باد هواست. برخی عادت کرده اند هرز باشند. هر چه دلشان می خواهد به این و آن بگویند و دست آخر هم که از ناراحتی دیگران باخبر می شوند بلافاصله می گویند: حرف باد هواست.

ادامه مطلب

شاید وقتی دیگر

«شاید وقتی دیگر» بوی غفلت می دهد! غفلت از این که انسان می پندارد فرصت های آتی قطعاً ایجاد می شود یا این که آدمی حتماً زنده هست و می تواند آینده را درک کند. این در حالی است که هیچ انسانی نمی تواند به ساعت یا لحظه بعد حضور خود در دنیا اطمینان داشته باشد و هر آن ممکن است اتفاق یا حادثه ای فرصت را از انسان بگیرد.

ادامه مطلب

باور کنید خدا هست

باور کنید خدا هست، می بیند، ثبت می کند، جزا می دهد و در روز حساب هر آن چه از خوبی و بدی انجام داده اید عیناً به سوی شما باز می گرداند. عده ای چنان رفتار می کنند که انگار فراموش کرده اند همه آن چه در برابر آن ها قرار دارد همین دو روز دنیا نیست و بعد از آن عاقبت و آخرتی است.

ادامه مطلب

این چهار دیواری اختیاری نیست

از وقتی خانه‌های درندشت با حیاط، باغچه، حوض آب، درخت توت و گردو و … کهنه شد و نسل امروز دلش یک آپارتمان مستقل خواست، محله‌های قدیمی کاملاً زیر و رو شد و آرام آرام آپارتمان‌ها جای خانه‌های سنتی نشستند.

ادامه مطلب

ما درون را بنگریم و حال را

مراقب هر گونه سخن، عمل، نوشتار و گفتار، پست، کامنت، استوری و … خود باشید و بدانید که خداوند از درون شما آگاه است و هر گونه حرکت مثبت یا منفی را حتی در اندازه ذره ای کوچک می بیند، ثبت می کند، جزا می دهد و خلاصه در کمین شما نشسته است. عده ای آن چنان هیجان زده و یا به تعبیر عامیانه تر جوگیر هستند که هر نسیمی آن ها را به گوشه ای می اندازد و با ناقوس هر کلیسایی از پاپ کاتولیک تر می شوند. شاید سخت ترین کار هر انسانی خصوصاً در زمان بروز فتنه ها و یا وقتی ابرهای سیاه، آسمان آبی را تیره می سازد تشخیص تکلیف و عمل به آن است.

ادامه مطلب

به رنگ امید

این که شرایط کشور کمی ناآرام است و حال همه مردم به خاطر اوضاع و احوال کنونی خوب نیست جای کتمان، شک و تردید ندارد. البته ملت ما با این جور مسائل سال هاست که آشناست. به یاد آورید از ابتدای انقلاب که هنوز حلاوت پیروزی یک جنبش مردمی به جان مردم ننشسته بود ترورها و خرابکاری های میدانی منافقین و بدخواهان آغاز شد تا بعد از آن که جنگ تحمیلی خسارات فراوانی به بارآورد و صدها هزار نفر از جوانان این مرز و بوم شهید، جانباز، مفقود و اسیر شدند و زیر ساخت های فراوانی از کشور از بین رفت.

ادامه مطلب

آموزش مهارت به افق آینده

مقدمه: در مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پروش و در بند بیست و سوم گزاره های ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور «مسئولیت پذیری همه جانبه، مشارکت اجتماعی و داشتن روحیه جمعی و مهارت مورد نیاز جامعه» مورد تأکید قرار گرفته است. در همین راستا با گذشت سه دهه از ظهور نظریۀ توسعۀ مبتنی بر دانش، همه اتفاق نظر دارند که توسعۀ یک کشور بدون توسعۀ ظرفیت های یادگیری و نهادینه شدن دانش در تمامی ارکان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناممکن است. دو ویژگی مهم اقتصادهای دانش بنیان، فراوانی منابع بدلیل گسترش دانش در تمامی سطوح و تدارک نیروی کار بسیار آموزش  دیده و مطلع است.

ادامه مطلب

تبیین

مراتب اخلاق و انسانیت را «تبیین» کنید، روشنگری نمایید، به زبان روز سخن بگویید و برای مصادیق آن در جامعه امروز حرف پسندیده و قابل قبول ارائه نمایید. مخاطب این سخن اصحاب قلم، اندیشه، رسانه، نخبگان و مسئولان هستند و همه افرادی که آزادانه دل در گرو پیشرفت کشور و توسعه مراتب اخلاقی و انسانی در جامعه دارند. «تبیین» یعنی بیان حقیقت و از بین بردن غبار جهالت و تحریف از اذهان.

ادامه مطلب

بینای دیگران

نمی شود در شهر زندگی کنی، زمین و زمان را قضاوت کنی، در مورد هر اتفاق کوچک و بزرگی اظهار نظر کنی و از مسئولیت های و تکالیف خود سخنی به میان نیاوری. عده ای هستند که به قول قدیمی ها کور خود هستند و بینای دیگران.

ادامه مطلب