آموزش مهارت به افق آینده

مقدمه: در مبانی نظری سند تحول بنیادین آموزش و پروش و در بند بیست و سوم گزاره های ارزشی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی کشور «مسئولیت پذیری همه جانبه، مشارکت اجتماعی و داشتن روحیه جمعی و مهارت مورد نیاز جامعه» مورد تأکید قرار گرفته است. در همین راستا با گذشت سه دهه از ظهور نظریۀ توسعۀ مبتنی بر دانش، همه اتفاق نظر دارند که توسعۀ یک کشور بدون توسعۀ ظرفیت های یادگیری و نهادینه شدن دانش در تمامی ارکان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی ناممکن است. دو ویژگی مهم اقتصادهای دانش بنیان، فراوانی منابع بدلیل گسترش دانش در تمامی سطوح و تدارک نیروی کار بسیار آموزش  دیده و مطلع است.

ادامه مطلب

تبیین

مراتب اخلاق و انسانیت را «تبیین» کنید، روشنگری نمایید، به زبان روز سخن بگویید و برای مصادیق آن در جامعه امروز حرف پسندیده و قابل قبول ارائه نمایید. مخاطب این سخن اصحاب قلم، اندیشه، رسانه، نخبگان و مسئولان هستند و همه افرادی که آزادانه دل در گرو پیشرفت کشور و توسعه مراتب اخلاقی و انسانی در جامعه دارند. «تبیین» یعنی بیان حقیقت و از بین بردن غبار جهالت و تحریف از اذهان.

ادامه مطلب

بینای دیگران

نمی شود در شهر زندگی کنی، زمین و زمان را قضاوت کنی، در مورد هر اتفاق کوچک و بزرگی اظهار نظر کنی و از مسئولیت های و تکالیف خود سخنی به میان نیاوری. عده ای هستند که به قول قدیمی ها کور خود هستند و بینای دیگران.

ادامه مطلب

بعضی انتصاب ها

موضوع مدیریت همواره در کشور چالش اساسی بوده و هست. رویکردهای سلیقه ای، نگاه های حزبی و قبیله ای، گماردن افراد نالایق بر مناصب کلیدی، سو استفاده از جایگاه مدیریت، فامیل بازی و برخی دیگر از موارد این چنینی سبب گردیده آسیب های فراوانی به برخی جایگاه های مدیریت وارد گردد. این در حالی است که بر اساس آموزه های اسلام جایگاه مدیریت در واقع امانت و مسئولیت مهمی است که باید به اهل آن واگذار شود.

ادامه مطلب

تنبلی اجتماعی

تنبلی دو حالت دارد: فردي و اجتماعي. «تنبلي فردي» حالتي است که فرد ميان دو انتخاب قرار دارد، يکي لذت آني و ديگري نفعي در آينده که براي کسب آن بايد از اين لذت گذشت. انتخاب کردن و نيز علم به زيان‎آور بودن انتخاب لذت فعلي و سودمند بودن نفع آينده، ابعاد مهم تنبلي هستند.

ادامه مطلب

بمب ساعتی

یکی از ابتدایی ترین و در عین حال اساسی ترین حقوق هر انسان خصوصاً در دو دهه اول زندگی حق تعلیم و تربیت یا آموزش و یادگیری است. شاید در نگاه اول با توجه به رشد روز افزون جوامع بشری و توسعه نظام های ارتباطی و اطلاعاتی عده ای گمان کنند این مسأله سال ها پیش در ایران و جهان حل شده اما واقعیت چیز دیگری است.

ادامه مطلب

آئین گفت و گو

ما با هم گفت و گو نمی کنیم، از حال هم خبر نداریم، روحیات هم را نمی شناسیم، از دغدغه های یکدیگر چیزی نمی دانیم و خلاصه آن چه گروه های آدمی نیاز دارند برای ارتباط با یکدیگر و تنظیم روابط اجتماعی خویش از هم بدانند به دلیل آن که بین ما گفت و گوهای موثری رخ نمی دهد از آن بی بهره هستیم. شاید دلیل بسیاری از مشکلات خانوادگی، اجتماعی، کاری و … همین موضوع عدم بهره مندی از آیین گفت و گوی موثر، هدفمند و کارا است.

ادامه مطلب

آموزه های جهانشمول پیامبر اعظم(ص)

خداوند بر انسان ها منت نهاده و رسولی را از خودشان به عنوان «رحمه للعالمین» برگزیده است. این وجود نورانی و این کعبه آمالِ سجایای اخلاقی نه برای مردمان عصر خود بلکه برای همه دوران ها همچون خورشید فروزان، هدایتگر، گرما بخش و بشارت دهنده است. شدیدترین دافعه ها را در مقابله با کافران و غاصبان و ظالمان دارد و در بین مؤمنان و صالحان و مردمان منشأ رحمت و الفت است. اکنون قرن ها از زمان بعثت ایشان می گذرد اما انسان ها روز به روز بیشتر به آموزه های معنوی او احتیاج دارند. برخی از مهم ترین آموزه های جهان شمول پیامبر اسلام(ص) که در این وانفسای زندگی بشری اهمیت بیشتری دارد به این شرح است:

ادامه مطلب

مدیریت هیجانات اجتماعی

همرنگ جماعت ها آدم های خطرناکی هستند. همان هایی که در هر رویداد و اتفاق اجتماعی بلافاصله و کورکورانه یا برای منافع احتمالی چشم خود را بر روی هر آنچه عقل و منطق حکم می کند می بندند و خیلی زود تغییر رنگ و فاز می دهند و با جریان های جاری هماهنگ می شوند.

ادامه مطلب

آینده سازان شهر

«بچه ها» از ساکنین مهم شهرها هستند که بخش قابل توجهی از شادمانی، امید و طراوت شهر به حضور آن ها بستگی دارد. بر این اساس چگونگی آموزش، پرورش و تربیت بچه ها آینده شهر و کیفیت زندگی فردا را رقم می زند. امروزه یکی از پدیده های مهم شهرنشینی «مدرسه ها» هستند که در آن آینده سازان شهر برای پذیرش مسئولیت های مهم اجتماعی به کسب دانش و مهارت می پردازند.

ادامه مطلب