كي بايد رئيس باشه؟

كي بايد رئيس باشه؟
طنز مدیریتی

تمام اعضاي بدن جلسه‌اي تشكيل دادند تا رئيس بدن را تعيين كنند. مغز گفت: “من رئيسم، چون تمام سيستم‌هاي بدن را كنترل مي‌كنم و بدون من هيچ عملي در بدن انجام نمي‌شود.”

ادامه مطلب