نظر آیت‌الله جوادی آملی درباره مدیریت زنان

نظر آیت‌الله جوادی آملی درباره مدیریت زنان

«اولی این است كه زن‌ها در كارهای اجرایی شركت نكنند. كار اجرایی كمال نیست كه اگر زن‌ها در آن شركت نكنند از چیزی محروم شده باشند؛ آری، در دبیرستان‌ها و دانشگاه‌هایی كه تمام محصلین آن را دختران تشكیل می‌دهند،

ادامه مطلب