اولین قانون اساسی جهان

اولین قانون اساسی جهان

آنچه که جزیی از رسالات و تمایزات دین مبین اسلام است همه جانبه بودن و جامع الشمول بودن ان است.تدوین اساسنامه(قانون)در صدر اسلام برای زندگی اجتماعی در کنار احاد مختلف ان روزگار از ابتکارات و ناشی از دید انسانگرایانه و واقع بینانه ی رسول اکرم است.

ادامه مطلب

مباني حقوق شهروندي

مباني حقوق شهروندي

محمد صالح مفتاح

 

يکي از ابعاد توسعه و اصلاحات قضايي در کشور ما، توجه به مفهوم “حقوق شهروندي” است. تولد اين مفهوم در حقوق رم سالها گذشته است و تاکنون تحولات بسيار يافته است. در حقوق امروزي، فرانسه احياکننده  اين حقوق بوده است با انتشار اعلاميه “حقوق بشر و شهروندي” در سال1789 آن را دوباره زنده کرد. اما در حقوق ما (لااقل با اين عنوان) سابقه چنداني ندارد.

ادامه مطلب