تناسب شخصيتي دانشجويان پرستاري براي تحصيل و كار در اين حرفه

تناسب شخصيتي دانشجويان پرستاري براي تحصيل و كار در اين حرفه
محسن اديب حاج‌باقري، منصور ديانتي
 

مقدمه. ريزش زياد دانشجويان پرستاري و بي‌ميلي بسياري از پرستاران براي تداوم اشتغال در اين حرفه، توجه صاحب‌نظران را به ضرورت در نظر گرفتن ويژگي‌هاي شخصيتي افراد در هنگام گزينش براي اين رشته، جلب نموده است. با توجه به فقدان مطالعه قبلي در زمينه ميزان تناسب شغلي شخصيتي دانشجويان پرستاري در ايران، اين مطالعه با هدف تعيين خصوصيات شخصيتي دانشجويان جديدالورود پرستاري و بررسي تناسب آن براي تحصيل و كار در اين حرفه انجام شد.

ادامه مطلب

افسردگی

افسردگی
جنسيت:
به طور تقريبي ۲۰-۲۵٪ زنان و ۱۲٪ مردان حداقل يک بار در طول زندگي اين بيماري را تجربه مي کنند. در ميان کودکان افسردگي به طور برابر ميان دختران و پسران وجود دارد.

ادامه مطلب

مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ در بهداشت و درمان

مديريت‌ خطرات‌ احتمالي‌ در بهداشت و درمان

در سيستم‌هاي‌ بهداشتي‌ و درماني‌ به‌ خصوص‌ در بيمارستان‌ها مسايل‌ و مشكلات‌ ناشي‌ از سهل‌انگاري‌ها و عملكرد نامناسب‌ كاركنان‌ همواره‌ دامنگير مديريت‌ بوده‌ است‌. اين‌ مشكلات‌ شامل‌ موارد زير مي‌باشند درمان‌ اشتباه‌، تشخيص‌ نادرست‌ قطع‌ اشتباه‌ عضو، صدمات‌ عصبي‌ به‌ نوزادان‌ به‌ هنگام‌ وضع‌ حمل‌، كاركرد نادرست‌ تجهيزات‌، درآوردن‌ اشتباه‌ يك‌ عضو، جاي‌ گذاشتن‌ اسفنج‌ در محل‌ جراحي‌، عفونت‌هاي‌ مكتسبه‌ بيمارستاني‌ و…

ادامه مطلب

چالش‌هايي‌ براي‌ مديريت‌ بيمارستان‌

چالش‌هايي‌ براي‌ مديريت‌ بيمارستان‌

پس‌ از پايان‌ يافتن‌ جنگ‌ جهاني‌ دوم‌، شاهد رشد چشمگيري‌ در علم‌ و تكنولوژي‌ بوده‌ايم‌. علوم‌ و تكنولوژي‌ منابع‌ سرشاري‌ را به‌ ما عرضه‌ مي‌دارند، تا در حل‌ مشكلات‌ خود از آنها بهره‌ گيريم‌، و در عين‌ حال‌ خود موجد مسائل‌ تازه‌اي‌ هستند، كه‌ واقعيتي‌ از عصر حاضر است‌.

ادامه مطلب

اصول مديريت‌ اثربخش‌ بيمارستان‌

اصول مديريت‌ اثربخش‌ بيمارستان‌
مدير بيمارستان‌ مجبور است‌ با كاركناني‌ كه‌ در سازمان‌ حضور دارند، كار كند. بنابراين‌ بايد آنها، انگيزه‌ها و آرزوهايشان‌ را بشناسد و آنها را به‌ صورت‌ يك‌ گروه‌ مرتبط‌ سازماندهي‌ نمايد. كاركنان‌ سازمان‌ چه‌ كساني‌ مي‌باشند؟، خواسته‌هاي‌ آنها چيست‌؟ آيا خواسته‌هاي‌ آنها برآورده‌ شده‌ است‌؟ اگر برآورده‌ نشده‌ است‌ به‌ چه‌ علت‌هايي‌ بوده‌ است‌؟ آيا كاركنان‌ براي‌ انجام‌ درست‌ وظايفشان‌ سازماندهي‌ شده‌اند؟

ادامه مطلب

آشنايی با رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني

آشنايی با رشته مديريت خدمات بهداشتي ـ درماني

در كشور ما متوسط زمان پذيرش بيمار تا تعيين تكليف نهايي 219 دقيقه است؛ يعني از زمان پذيرش بيمار در بخش اورژانس تا تعيين تكليف نهايي او به طور متوسط سه ساعت و نيم طول ميكشد، زماني كه موجب صدمات جسمي، روحي و خسارات مالي غير جبراني ميگردد. بيشك يكي از مهمترين دلايل بروز اين مشكل و ساير مشكلات موجود در بيمارستانها، نبود مديريت قوي و توانمند است.

ادامه مطلب