کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم و بهره وری

کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم و بهره وری
شرایط لازم برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم و بهره وری – مهندسی صنایع
داوطلبان رشته مدیریت سیستم و بهره وری باید حداقل سه سال سابقه کار مدیریت پس از اخذ لیسانس در واحدهای صنعتی را داشته باشند و بهنگام قبولی در دانشگاه ارائه نمایند. ضمنا دانش آموختگان رشته مهندسی صنایع مجاز به انتخاب این گرایش نمی باشند. بدیهی است در غیر اینصورت قبولی آنها لغو خواهد شد.

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی

  معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی در این بخش سعی شده جامعیت منابع رعایت گردد لذا مناسب است پس از بررسی منابع ، نسبت به انتخاب بهترین و مهمترین منابع اقدام نمایید . با اینیال سایت در راستای فعالیت مشاوره ای خود ، تعدادی از كتب مهمتر را در هر گروه با ستاره مشخص می نماید . بدیهی است تصمیم نهایی در انتخاب منابع بر عهده داوطلب است .   http://www.modir.ir/arshad/info403.aspx   ردیف نام کتاب تألیف توضییات زبان عمومی و تخصصی 1 زبان عمومی کارشناسی ارشد * آرمان اشراقی   2 English for Management آرمان اشراقی   3 زبان تخصصی مدیریت (مقدماتی و پیشرفت ه) * داور ونوس   4 504 واژه ضروری زبان انگلیسی با ترجمه فارسی * مترجم : میمدرضا مجدی ویراستار...

ادامه مطلب