کنکور مدیریت اجرایی

تعداد سوالات و ضرایب دروس برای کنکور مدیریت اجرایی
MBA
مدیریت اجرایی یکی از رشته های زیر مجموعه مدیریت می باشد. در این مجال تعداد سوالات و ضرایب دروس برای کنکور مدیریت اجرایی دانشگاههای سراسری ارائه می گردد.

ادامه مطلب

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی

منابع کنکور کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
tourism

با عنايت به اهميت مقوله ي جهانگردي در عرصه صنعت و سياست عصر جديد، رشته مديريت با گرايش جديد جهانگردي در كشور در حال توسعه مي باشد. وعلاقمندان تحصيل در اين رشته نيز روز به روز در حال افزايش است. در اين مجال منابع كنكور كارشناسي ارشد مديريت جهانگردي جهت عزيزان علاقمند ارائه مي گردد.

ادامه مطلب