تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه مرکزی آستان قدس

منبع:  سایت معاونت توسعه آستان   چکیده: این تحقیق با عنوان کامل: بررسی تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی که در شهر مشهد مقدس واقع گردیده است به صورت میدانی و بر اساس اطلاعات جدید علمی تهیه و تنظیم شده است. فصل اول :کلیات تحقیق 1-1مقدمه سازمان ها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی، دگرگونی های ناگهانی، نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش، وجود منابع محدود و… زیر فشارهای زیادی قرار دارند  بنابراین اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصاد خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند، باید از نیروی انسانی...

ادامه مطلب

آسیب‌شناسی برنامه های آمادگی جانشین پروری

چکیده: براساس نظر سنجی موسسه بین المللی کرن فری در میان موضوعات مهمی که سازمانها در پنج سال آینده با انها روبه رو هستند، بعد از مسایل مالی و راهبردی، برنامه جانشین پروری به‌عنوان سومین موضوع بسیار مهم تلقی شده است.( راث ول ، 2005) نظام مدیریت جانشین پروری امروزه به‌عنوان راه حلی برای جذب، توسعه، و حفظ استعدادها که یکی از چالش های اخیر سازمانها می باشد استفاده می شود. از انجا که سازمان‌ها در آینده با چالش های رقابتی فزاینده ای مواجه خواهند شد، برای مدیریت این چالش ها ،نیاز به مدیرانی شایسته تر و اثر بخش تر از مدیران فعلی خواهند داشت،لذا در سازمانهای آینده نگر و آینده ساز برنامه ریزی جانشین پروری هر روز از اهمیت بیشتری برخوردار باشد. 

ادامه مطلب

تحلیل کارآیی و تخصیص منابع به بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی داران

تحلیل کارایی و تخصیص منابع به بخش های مختلف بیمارستان شهید بهشتی داران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده هاDEAو رتبه بندی آن با مدل اندرسون – پیترسون

علی عطارد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ،گروه مدیریت صنعتی، اصفهان، ایران

aliataroodsr@yahoo.com

دکتر مهرزاد نوابخش، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، گروه صنایع، اصفهان، ایران

mnavabakhsh@yahoo.com

 

ادامه مطلب