تکامل کار تیمی در کشورهای مختلف

بررسی تجربیات تکامل کار تیمی در کشورهای مختلف
گردآوری: اکبر نوری
 
تاریخچه‌ی کار تیمی به اندازه‌ی سازمان جامعه، قدمت دارد. خود کانون خانواده نیز یک ساختار تیمی است، که در آن اعضای گروه به یکدیگر وابسته‌اند، تقریباً به طور مستمر یکدیگر را می‌بینند، و در کل هدف مشترکی را دنبال می‌کنند. البته این ایده‌آل همیشه در واقعیت مصداق ندارد، چرا که وجود برنامه‌های مشاوره‌ای برای حل مشکلات خانوادگی، مشخص می‌کند

ادامه مطلب

انتخاب اعضای گروه؛ هماهنگی يا گوناگونی؟

انتخاب اعضاي گروه؛ هماهنگي يا گوناگوني؟
عسل آغاز

چكيده
در دو دهه اخير، سازمانها به طور معنا داري تغيير كرده اند و براي بقا در بازارهاي جهاني رقابت مي كنند. يكي از قابل توجه ترين اين تغييرات، تغيير از سمت كار به صورت انفرادي به كار بر مبناي تيم است.

ادامه مطلب

گروه‌های رسمی و غیررسمی در سازمان‌های ایرانی

گروههای رسمی وغیر رسمی در سازمانهای ایرانی

هر کدام از ما در طول زندگی خود در جامعه ای که بدان تعلق داریم به عضویت یک یا چند گروه در می آییم.در تعریف گروه گفته اند: مجموعه ای از انسانها که جهت هدفی خاص گرد هم می آیند و با یکدیگر دارای رابطه متقابل می باشند را گروه می گویند.

ادامه مطلب