هماهنگی در اطلاع رسانی

هماهنگی در اطلاع رسانی
حسین امامی

هماهنگی، سازوکاری است که مانع از اتلاف زمان،سرمایه و تلاش های منابع انسانی شده و می تواند موجب افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت های اطلاع رسانی روابط عمومی ها شود.

ادامه مطلب