خلاقیت و نوآوری رمز دستیابی به استراتژیهای رقابتی اثربخش

خلاقیت و نوآوری رمز دستیابی به استراتژیهای رقابتی اثربخش
دکتر محمد مهدوی  – مهندس حمیدضرغامی
 
 
خلاقیت و نوآوری رمز دستیابی به استراتژیهای رقابتی اثربخش در هزاره سوم: ارائه مدل مفهومی تعدیل یافته استراتژیهای رقابتی پورتر بر مبنای نوآوری- چکیده: استراتژی های رقابتی یا استراتژی کسب و کار سازمان چگونگی رقابت و برتری در برابر رقبا، چهارچوب ها و الگوی رقابت و جایگاه و چشم انداز لازم را برای سازمان تعیین می نمایند.

ادامه مطلب