بورس نظام تعاونی و زايش بخش خصوصی موفق

بورس نظام تعاوني و زايش بخش خصوصي موفق
در گفت‌وگويی با دكتر وزيري

دكتر محمدتقي وزيري، استاد تمام دانشگاه ايالتي كاليفرنيا، رئيس مركز مديريت كاليفرنيا، رئيس سازمان تحليلگران بورس كاليفرنيا، نيويورك و پاريس. صاحب 45 مقاله و 3 كتاب درسي دانشگاهي. مشتاق مولانا و حافظ و صاحب يك كتاب شعر چاپ شده به زبان فارسي به نام «در گلستانه».

ادامه مطلب

راهكارهای جذب مشاركت بخش خصوصی در توسعه شهری

راهكارهاي جذب مشاركت بخش خصوصي در توسعه شهري
محمدجواد ميرزااميني

مقدمه
طي 40 سال گذشته بسياري از كشورهاي عقب‌مانده دنيا يا به تعبيري جهان سوم, مسير توسعه خود را به سرعت پيموده و امروز به كشورهايي پيشرفته و توسعه‌يافته مبدل گشته‌اند.

ادامه مطلب

تعامل دولت و بخش‌خصوصی

تعامل دولت و بخش‌خصوصی
پویا دبیری مهر
از نخستین بسته‌های پیشنهادی که در اقتصاد ایران ظهور و بروز کرد، نام بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی به چشم می‌خورد. اما بسته‌های پیشنهادی که از سوی نهاد‌های دولتی ارائه می‌شود،

ادامه مطلب

تاريخچه‌ی سازمان‌های غير دولتی

تاريخچه ي سازمانهاي غير دولتي
نویسنده :  نويد بابائي
1)   تاریخچه سازمان‌های غیر دولتی
نفرت و دلزدگی ناشی از فجایع جنگ‌های جهانی به ویژه جنگ جهانی دوم، سبب شد تا ملّت‌ها همپا با نوسازی خویش، به تدریج به ضرورت مشارکت در امور مربوط به کشور و حکومت خود پی برده و با سازمان دهی خویش در چهار چوب‌هایی همانند سازمان‌های غیر دولتی، نوع همکاری و تعامل با دولت را نهادینه سازند.

ادامه مطلب

نقش سازمان‌های دولتی و غیر دولتی در تأمین و ارتقای سرمایه اجتماعی

نقش سازمانهای دولتی و غیر دولتی در تأمین و ارتقای سرمایه اجتماعی
در دیدگاههای سنتی مدیریت توسعه، سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و انسانی مهمترین نقش را ایفا می کردند، ولیکن در عصر حاضر مدیران برای توسعه، در عین حال که به سرمایه های اقتصادی، فیزیکی و انسانی توجه می نمایند، بایستی نظر خود را بیشتر به سرمایه اجتماعی معطوف نمایند.

طبقه بندی سازمان های غيردولتی

طبقه بندي سازمان هاي غيردولتي
اميد معماريان
 
نكاتي در خصوص طبقه بندي سازمان هاي غيردولتي: مرزهايي که بايد شناخت: با اينكه بسياري علاقه مند هستند تا سازمان هاي غيردولتي را طبقه بندي كنند، اما به نظر ميرسد اين كار دشواري باشد.

نقش شبکه های الکترونیکی درتعمیق فعالیت سازمان های غیر دولتی

نقش شبکه های الکترونیکی درتعمیق فعالیت سازمان های غیر دولتی

● مقدمه
کاربرد اینترنت، امکانات قدرتمندی در اختیار جامعه مدنی قرار داده است و در این میان، سازمان های غیر دولتی ایرانی به تدریج از فرصت هایی که اینترنت در اختیار آن ها گذاشته است، استفاده می برند.

ادامه مطلب

احزاب سياسی، گروه‌های ذینفع، سازمان‌های غیردولتی

احزاب سياسی، گروه های ذینفع ، سازمانهای غیر دولتی
 
گرچه نمی توان شهروندان را به شرکت در جریان سياسی مجبور ساخت، با وجود این، بدون مشارکت آنان، روند مردم سالاری تضعيف خواهد شد. رعایت حقوق افراد برای مشارکت آزدانه و سامان دادن به زندگی خود آنگونه که صلاح ميدانند برای یک حکومت مردمی الزامی است.

ادامه مطلب

تفاوت مديريت سازمان‌های غير دولتی

تفاوت مديريت سازمانهاي غير دولتي
در كشورهاي در حال توسعه ( جهان سوم )
نويسنده مقاله : آلن فاولر –  مترجم : مریم علی نژاد

در دهه اخير مقالات زيادي نگاشته شده است و مطالعات بسياري بر روي تجزيهو تحليل و بهبود مديريت سازمانهاي غير دولتي از جمله در سطح اجتماعي و اقتصادي در جهان سوم صورت گرفته است . به طور متناوب بر روي مباحثي از جمله :

ادامه مطلب

نقش سازمان‌های غیر دولتی در کاهش خسارت‌های ناشی از زلزله

نقش سازمانهای غیر دولتی در کاهش خسارتهای ناشی از زلزله
مهدی وجودی* – علیرضا سعیدی**

چکیده مقاله: سازمانهای غیر دولتی در نظم نوین جهانی علاوه بر اینکه بعنوان نمودی از دموکراسی در جوامع مطرح می­شوند، بعنوان نهادهای موازی دولت بخشی از بار اجرایی دولت را بر عهده می­گیرند. با توجه به ماهیت مردمی بودن این سازمانها، در واقع ارگان نظارتی مردم به فعالیتهای دولت در جهت اجرای خواسته های آنها نیز بشمار می­روند.

ادامه مطلب