جايگاه مديران ارشد تكنولوژی در سازمان‌ها

جايگاه مديران ارشد تكنولوژي در سازمان‌ها

امروزه جايگاه تكنولوژي در سازمان‌ها و حتي در رده‌هاي بالاي مديريتي كشورها به حدي ارتقا يافته است كه روساي جمهور نيز براي خود مشاور تكنولوژي انتخاب مي‌كنند.

ادامه مطلب

ادغام تكنولوژيك ;روش نوين تحقيق و توسعه در خلق نوآوری

ادغام تكنولوژيك ;روش نوين تحقيق و توسعه در خلق نوآوري
مهدي نبي آبكنار

«ادغام تكنولوژيك» به معناي ايجاد و توسعه «فناوريهاي پيوندي» است و داعيه آن دارد كه هيچ صنعت پويا و رقابت جويي نبايد صرفاً بر فناوري اختصاصي خود تكيه كرده و اعتبارات تحقيقات خود را فقط در حوزه تخصصي خويش هزينه كند،

ادامه مطلب

تفاوت مديريت تكنولوژی و سرپرستی تكنولوژی

تفاوت مديريت تكنولوژي و سرپرستي تكنولوژي
سيد محمد صابر خراساني
مديريت تكنولوژي، مديريت سيستم است. اجزاي اين سيستم سخت­افزارها، نرم­افزارها، اطلاعات و مهارتها و تخصصهاي انساني است. مديريت تكنولوژي هدايت اجزا در جهت رسيدن به يك كل قابل قبول با توجه به وابستگي­هاي دروني اجزا را در برمي­ گيرد.

ادامه مطلب