تعريف‌شناسی مهندسی صنايع

تعريف‌شناسي مهندسي صنايع

نخستين گامها در شناخت پديده‌ها ، با تعريف نمودن آنان آغاز مي‌گردد . تعريف‌شناسي ، اشرافي نسبت به موضوع در اختيارمان مي‌نهد و ياريمان مي‌دهد تا با ذهني روشنتر به جستجو و پژوهش در محتواي آن ادامه دهيم .

ادامه مطلب

سيستم توليد چالاك

سيستم توليد چالاك

حسین طیّّبا

در محیطی كه امروز در آن مشغول به كار هستیم یكی از مهم ترین فاكتورهای بقا و پیشرفت یك شركت، چابُكی آن است. شركت ها در این محیط، چگونه باید عمل كنند تا بتوانند در عین این كه خود را حفظ می كنند از تغییرات، حداكثر منفعت را برده و هر چه بیشتر در راه پیشرفت گام بردارند. سیستم تولیدی چابك (AMS) روشی جدید برای مقابله با این چالش است.

ادامه مطلب

رنگ در سازمان

رنگ در سازمان
organization color
محیط کار باید از نظر،زیبایی و هماهنگی مثل گردشگاه ، پاکیزگی و بهداشت مثل آرایشگاه ،دلبستگی و تعلق خاطر مثل زادگاه ،روحیه کار و تلاش مثل ورزشگاه ،معرفت اعتقادی واخلاقی مثل عبادتگاه ،اندیشه و دانش مثل دانشگاه ،هنر و خلاقیت و محصول جدید مثل نمایشگاه ،رعایت نظم و انضباط مثل اردوگاه ،کار، تولید وصنعت مثل کارگاه،جستجوی مشکل کار و تولید و حل آن مثل شکارگاه ،امنیت خاطر و حل مشکلات زندگی مثل پناهگاه باشد.

ادامه مطلب