کارکرد نرخ بازده خارجی در امکان سنجی پروژه های سرمایه گذاری

نویسنده: رضا محمودی و همکاران چکیده: تخصیص بهینه منابع مالی در علم اقتصاد و بویژه در اقتصاد مقاومتی یکی از اصول مدیریت استراتژیک و توسعه اقتصادی سازمانها می باشد . توسعه اقتصادی نیز در پرتو سرمایه گذاری قابل تحقق خواهد بود . ازاینرو شناسایی پروژه های سرمایه گذاری بهینه از طریق بررسیهای امکانسنجی و در قالب بودجه بندی سرمایه ای یکی از مبانی مدیریت مالی است . در مطالعات امکانسنجی پروژه های سرمایه گذاری شاخصهای اقتصادی متعددی مطرح می باشند که دو شاخص خالص ارزش فعلی و نرخ بازده داخلی از مهمترین آنها می باشند . این دو شاخص برگرفته از...

ادامه مطلب

مدیریت استراتژیک و کنترل سودآوری سرمایه‌گذاری با نرم‌افزار کامفار

نویسنده: رضا محمودی چکیده: مدیریت استراتژیک پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکردی کلان و درازمدت و تمرکز بر سودآوری و منافع تجاری در سرتاسر چرخه عمر پروژه ایجاب می‌نماید تا شاخصهای سودآوری مندرج در منشور پروژه ، طی دوران ساخت و بهره‌برداری بطور مستمر محاسبه و تحت‌کنترل قرار گیرند . این رویکرد سازمانهای پروژه‌محور را در مدیریت پورتفولیوی پروژه‌ها توانمند می‌سازد . کامفار بعنوان نرم‌افزار ارائه‌شده از سوی سازمان یونیدو ابزاری است فراگیر که قابلیتهای فراوانی در محاسبه و کنترل شاخصهای مالی ـ اقتصادی پروژه‌ها دارد . ارزیابی مجدد توجیه‌پذیری و سودآوری هر پروژه با این نرم‌افزار در هر مقطع زمانی دلخواه می‌تواند ضمن...

ادامه مطلب

شش اشتباه مهلک در فرآیند شبکه سازی

نویسنده: شاول دویل شبکه سازی خیلی از مردم اشتباه است؛ بر اساس اطلاعات ناقص انجام می شود و اغلب آن را از دیگر مردم به صورت ناقص یاد گرفته اند، یا بر اساس باورها و تفکرات اشتباه این کار را انجام می دهند. بسیاری نیز تمرین کافی در این زمینه نداشته اند. خودم در بسیاری از جلسات شبکه ای شرکت کرده ام و دیده ام که مردم در این کار واقعا بد عمل می کنند. به خاطر همین شش اشتباه اساسی در این زمینه را در ادامه شرح خواهم داد: ۱- مردم مدام این مسئله را به “خودشان” ارتباط می دهند خب بگذارید اول...

ادامه مطلب