بررسی دلايل تغيير ساختار سازمان‌های دولتی در كشورهای در حال توسعه

بررسي دلايل تغيير ساختار سازمان‌هاي دولتي در كشورهاي در حال توسعه   
(با استفاده از آراء داگلاس نورث)

تغييرات سازماني يكي از مسايلي است كه همواره ذهن گروهي از اقتصاد دانان كه امروزه نهادگرايان جديد معرفي ميشوند را به خويش مشغول داشته است. پيگيري اتفاقاتي كه پيش و بعد از رخ دادن چنين اتفاقي در سطح نظام اجتماعي و اقتصادي رخ ميدهد ،

ادامه مطلب

تاثير عوامل ساختاری سازمان بر بهره‌وری نيروی انسانی

تاثيرعوامل ساختاري سازمان بربهره وري نيروي انساني
محمد عرفاني نيا

سه عامل اصلي ساختاري براي سازمانها مي توان درنظر گرفت كه بيانگر ويژگيهاي خاص سازمان هستند. اين سه عامل عبارتند از: پيچيدگي، رسميت و تمركز در سازمان.

ادامه مطلب

ابعاد ساختاری در سازمان‌های دانش محور

ابعاد ساختاري در سازمانهاي دانش محور
ترجمه و تلخيص: مهشيد فروهي

چكيده: طرحهاي سازماني در گذر زمان تكامل يافته اند. طرح سازماني، تجلي ديدگاه سيستمي است كه ساختار را مركب از هم عناصر سخت و هم عناصر نرم مي داند و تركيبي از رابطه بين عناصر سازماني است.

ادامه مطلب

سازمان ارگانيك

سازمان ارگانيك
نویسنده :  ابراهيم محمدي قراسوئي
كلمات كليدي  :  محيط، سازمان مكانيكي، عدم تمركز، انعطاف پذيري، پاسخگويي، سازمان هاي انطباق پذير، فرهنگ سازماني,ساختار ارگانيكي و ساختار مكانيكي در سازمان

ادامه مطلب

ساختار اجرايی مرکز مديريت حوزه علميه

ساختار اجرايي مرکز مديريت حوزه علميه

حوزه ي علميه،  نهادي است علمي با رويكردهاي آموزشي، پژوهشي، تبليغي، تربيتي و مديريتي که گستره فعاليت آن ملي، منطقه اي و بين المللي بوده و از حيث عملکرد  داراي سطوح سياست گذاري ، قانون گذاري  و اجرايي است از اين رو  به منظور اجراي سياست هاي نظام جامع حوزه . “مركز مديريت حوزه علميه قم”  تاسيس و عهده دار امور اجرايي در گستره رويكرد فوق مي باشد .  پذيرش، آموزش و ساماندهي امور تحصيلي طلاب سراسر کشور از جمله مواردي است که اين مرکز به آن اهتمام دارد.. در اين راستا  بطور مستمر در ارتباط با حوزه هاي  علميه و دانشجويان علوم ديني بوده و در تمام ايام سال پاسخگوي نيازهاي تحصيلي و علمي آنان است.

ادامه مطلب

جريان ارزش افزايی در ساختار سازمانی

جريان ارزش افزايي در ساختار سازماني
نويسنده : مسعود بينش

امروزه، چارت سازماني سنتي در سازمان‌هاي متعالي و پيشرو منسوخ و تعريف كسب و كار از طريق سلسله مراتب قدرت، كاملاً بي‌معنا شده است.

ادامه مطلب