چگونه می‌توانيد دکترا بگيريد

چگونه مي توانيد دکترا بگيريد؟
نويسندگان : ام.اس.فيليپس و دي.اس.پيو
 
مترجمان : حسين غريبي و معصومه علوي – تلخيص : سيد مجتبي داودي- يك دانشجوي دوره دكترا بايد “خود مدير” باشد ، شايد اولين و مهمترين نکته مورد بحث در اين بخش همين باشد . در دوره کارشناسي ، هرچقدر يك دانشجو به تلاش و تحقيق بپردازد بازهم سرفصل هاي مشخصي را براي مطالعات خود دارد

ادامه مطلب

فرآيند تدوين مقاله پژوهشی

فرآيند تدوين مقاله پژوهشي

طرح مسأله
اين نوشتار، در صدد بيان اصول و فنون پژوهش است، مسأله اصلي در اين مقام را چنين مي توان تقرير كرد: مقاله هاي پژوهشي چه تمايز ساختاري با مقاله هاي ترويجي، اطلاع رساني و آموزشي دارند. در تدوين مقاله هاي پژوهشي چه اصولي را بايد رعايت كرد؟

ادامه مطلب

نحوه نگارش پايان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

نحوه نگارش پايان نامه کارشناسي ارشد و رساله دکتري
 
 
مقدمه
تحقيق‌ مانند هركار ديگري‌، دانشي‌ است‌ كه‌ مستلزم‌ شناخت‌ اصول‌ و قواعد و روشهاست‌ وپژوهشگر با فراگرفتن‌ و قبول‌ كردن‌ آن‌ اصول‌، علاوه‌ بر اعتبار بخشيدن‌ به‌ دستاوردهاي‌ تحقيقاتي‌ خويش ‌و دستيابي‌ به‌ نتايج‌ جديد و مفيد در ساية‌ جستجو و كاوش‌ مستمر و بي‌وقفه‌، چه‌ بسا به‌ ترميم‌ خطا های ‌پيشين‌ خود يا ديگران‌ نيز توفيق‌ يابد.

ادامه مطلب