سیستم‌های خبره در کتابخانه و محیط اطلاعاتی

نویسنده: ملیحه بیگی چکیده: این مقاله به بررسی اجمالی سیستمهای خبره در کتابخانه و محیط اطلاع رسانی می پردازد. در ابتدا ماهیت سیستمهای خبره را بررسی کرده و سپس ضمن بحث در مورد کاربردهای سیستمهای خبره در کتابخانه سیر تاریخی آن را نیز بیان می کند. چکیده : این مقاله به بررسی اجمالی سیستمهای خبره در کتابخانه و محیط اطلاع رسانی می پردازد. در ابتدا ماهیت سیستمهای خبره را بررسی کرده و سپس ضمن بحث در مورد کاربردهای سیستمهای خبره در کتابخانه سیر تاریخی آن را نیز بیان می کند. کلید واژه ها :*هوش مصنوعی *سیستمهای خبره *کتابداری *اطلاع رسانی *کتابخانه مقدمه اینکه می گوییم کتابداری...

ادامه مطلب

تحول نقش کتابداران و متخصصان اطلاع ‌رسانی در مدیریت دانش

نویسنده: ابراهیم مختاری نبی سازمان های زیادی، در جهان، نظامهای مدیریت دانش را، در راستای حفظ ثبات و سودمندیشان انتخاب كرده و می پذیرند. این نگرش در مشاغل رو به گسترش حاصل از فن‌ آوری، از قبیل بیوتكنولوژی، علوم رایانه و ارتباطات راه دور و همچنین در حرفه هایی مثل وكالت، حسابداری و مشاوره مدیریتی ملموس است. نسلی جدید از مدیران به نام «مدیر دانش» ظهور كرده اند تا این نظام نوین را در سازمانها نهادینه كنند. به دلیل تشابه کاری بسیار زیاد، اغلب متخصصان اطلاع- رسانی و كتابداران برای تصدی این سمت مطرح هستند.این مقاله، به بررسی انواع دانش و...

ادامه مطلب