دگرگونی در مفهوم مدیریت تحول

تحقیقات نشان می‌دهد اکثر تلاش‌های صورت گرفته در حوزه تحول سازمانی با شکست روبه‌رو می‌شوند. متدولوژی تحول هنوز هم در عصر پیش از دیجیتال (predigital) به‌سر می‌برد و پیشرفتی نداشته است و مسلما زمان زیادی برای جبران شکاف به وجود آمده نیاز است. مدیریت تحول آنگونه که سال‌ها به‌کار بسته می‌شده است، اکنون منسوخ شده است. ۷۰ درصد برنامه‌ها و طرح‌های تحول از تحقق اهداف خود ناتوان هستند، مقاومت کارکنان در برابر تغییر و عدم پشتیبانی آنان از تیم مدیریت از جمله دلایل عمده این شکست‌ها هستند. زمانی که افراد به‌طور واقعی در حوزه مدیریت تحول سرمایه‌گذاری می‌کنند، احتمال موفقیت بیش از ۳۰ درصد است. درحالی‌که سازمان‌ها در خصوص نحوه کاربرد فناوری‌های دیجیتال به‌منظور ایجاد کسب وکارهای مشتری محور دچار نگرانی‌هایی هستند، کاربرد ابزارهای دیجیتال برای ترویج و سرعت بخشیدن به تحول داخلی در سازمان‌ها توجه گروه معدودی را به خود جلب کرده است. با این حال، کاربرد ابزارهای جدید دیجیتال فرآیند تحول را هم از دید اجراکنندگان آن و هم از دید گروهی که این تحول را تجربه می‌کنند، معنا، پایداری و دوام می‌بخشد.

ادامه مطلب

تبیین دانش، پیشرفت علمی و افزایش شاخصه‌های رشد

در شرایط کنونی، دو نگاه عمده در کشور به مقوله‌ی علم، فناوری و دانش تجربی وجود دارد. هر دو جریان به پیشرفت علمی و افزایش شاخصه‌های رشد علمی معتقدند. هرچند حتی در شاخصه‌های رشد مدنظر نیز تفاوت‌هایی وجود دارد که حاکی از نوع نگاه این دو جریان به عرصه‌ی مدیریتی کشور و اداره‌ی جامعه است. یک نگاه درون‌زا و متکی به خود و نگاه دیگر برون‌زا و معطوف به خارج از مرزهای انقلاب اسلامی و کشورمان است.

ادامه مطلب

چالش های مدیریت توسعه پایدار در افغانستان

نویسنده: محمدرضا احسانی بحث مديريت توسعه پايدار ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با مسأله حکومتداري دارد. در مديريت توسعه نحوه استفاده از منابع اقتصادي، سياسي و اداري کشور به منظور رشد و توسعه همه جانبه جامعه اهميت مي يابد.مديريت توسعه روندي است که طي آن مسايل فقر، نا امني و تبعيض بايد از ميان برداشته شود و زمينه و بستر مناسب براي مشارکت سازمان هاي مدني، بخش هاي تجاري، صنايع، شهروندان عادي و ديگر نهادها در روند توسعه فراهم گردد. کارکرد و تعامل سه بخش دولتي، سازمان هاي اجتماعي و بخش هاي خصوصي در نحوه مديريت توسعه پايدار تأثيرگذار مي باشند، طوري...

ادامه مطلب

فرایند گذار به توسعه با رویکرد حماسه اقتصادی

فرایند گذار به توسعه با رویکرد حماسه اقتصادی
شهروز صبوری نوجه دهی

 

چکیده: در این مقاله به مفهوم حماسه اقتصادی و تاثیر آن بر توسعه کشور میپردازیم که با بیانات رهبر معظم انقلاب رنگی دیگر گرفته و اهمیتی دوچندان در بین دانشگاهیان کشور پیدا کرده است.رهبر انقلاب، در سال 1392، در حالی که همگان منتظر بودند تا انتخابات دلیلی باشد بر اینکه نام‌گذاری ایشان در سال

ادامه مطلب