نظام مشارکت یکی از اهداف کار آفرینی

مطالعه موردی ؛نظام مشارکت یکی از اهداف کار آفرینی

 Participative 

مديريت مشاركتي با ايجاد انگيزه در كاركنان  از ابتكارات آنها براي حل مسائل سازمان استفاده می نمايد

مورد مطالعه؛ شركت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب

ادامه مطلب

مديريت مشاركتی، تبلور تلاش جمعی برای دستيابی به موفقيت

مقاله تخصصی؛ مديريت مشاركتي، تبلور تلاش جمعي براي دستيابي به موفقيت

 ارج نهادن به كارهاي گروهي موجب تجميع افكار و انجام كليه امور به بهترين وجه خواهد گرديد

Participation in Management

ادامه مطلب