نقش مديريت كيفيت فراگير در آموزش سازمانهای دانش آفرین

منبع: بنیاد آموزش مجازی ایرانیان چکیده:  بدون شك در حركت به سمت جهاني شدن، كيفيت يك عامل تاثيرگذار است. در روند توسعه صنعت و بازرگانی، يكپارچگی اقتصاد جهانی و رشد و اشباع بازار، كيفيت نقش اصلی را ايفا كرده و يكی از مهمترين عامل هاي رقابت سازمان و موفقيت در بازارهای ملی، منطقه ای و جهانی به شمار می آيد. از این رو بنیاد آموزش های مجازی ایرانیان این مقاله ارزشمند را برای استفاده همگان و آموزش های بنیادین منتشر نموده است، لازم به ذکر است افرادی که تمایل به کسب دانش بیشتری در رابطه با مدیریت و انواع دوره های...

ادامه مطلب

چالش های مدیریت توسعه پایدار در افغانستان

نویسنده: محمدرضا احسانی بحث مديريت توسعه پايدار ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با مسأله حکومتداري دارد. در مديريت توسعه نحوه استفاده از منابع اقتصادي، سياسي و اداري کشور به منظور رشد و توسعه همه جانبه جامعه اهميت مي يابد.مديريت توسعه روندي است که طي آن مسايل فقر، نا امني و تبعيض بايد از ميان برداشته شود و زمينه و بستر مناسب براي مشارکت سازمان هاي مدني، بخش هاي تجاري، صنايع، شهروندان عادي و ديگر نهادها در روند توسعه فراهم گردد. کارکرد و تعامل سه بخش دولتي، سازمان هاي اجتماعي و بخش هاي خصوصي در نحوه مديريت توسعه پايدار تأثيرگذار مي باشند، طوري...

ادامه مطلب

چارچوبی برای طراحی و اجرای سیستم های مدیریت دانش

چکیده: هدف از این نوشتار مطالعه و بررسی روند پیاده سازی سیستم جامع مدیریت دانش در سه سازمان وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی ایران، شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و مدیریت شهری مشهد است. در این تحقیق سعی شده است با تجزیه و تحلیل سه سازمان فوق که با اشتراک گذاری، مدیریت دانش را اجرا نموده اند، راهکار کلی و پیشنهاداتی با تکیه بر هشت فاکتور دلایل بکارگیری، اهداف، دامنه کاربرد، سازماندهی، روش کار، تکنولوژی، دستاوردها، مشکلات و محدودیتها در سازمانها شناسایی و ارائه گردد. تحقیق حاضر در راستای این امر صورت گرفته تا مسئولان سازمانها و نهادهای خدماتی...

ادامه مطلب

فرایند گذار به توسعه با رویکرد حماسه اقتصادی

فرایند گذار به توسعه با رویکرد حماسه اقتصادی
شهروز صبوری نوجه دهی

 

چکیده: در این مقاله به مفهوم حماسه اقتصادی و تاثیر آن بر توسعه کشور میپردازیم که با بیانات رهبر معظم انقلاب رنگی دیگر گرفته و اهمیتی دوچندان در بین دانشگاهیان کشور پیدا کرده است.رهبر انقلاب، در سال 1392، در حالی که همگان منتظر بودند تا انتخابات دلیلی باشد بر اینکه نام‌گذاری ایشان در سال

ادامه مطلب