برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مقالات مدیرمسئول

نمایش # 

شاید وقتی دیگر

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 آذر 1401

2

باور کنید خدا هست

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 آذر 1401

1

این چهار دیواری اختیاری نیست

مهدی یاراحمدی خراسانی

14 آذر 1401

1

ما درون را بنگریم و حال را

مهدی یاراحمدی خراسانی

2 آذر 1401

6

به رنگ امید

مهدی یاراحمدی خراسانی

1 آذر 1401

3

آموزش مهارت به افق آینده

مهدی یاراحمدی خراسانی

28 آبان 1401

10

تبیین

مهدی یاراحمدی خراسانی

25 آبان 1401

8

بینای دیگران

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 آبان 1401

18

بعضی انتصاب ها

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 آبان 1401

11

تنبلی اجتماعی

مهدی یاراحمدی خراسانی

15 آبان 1401

20

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری