برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

دردهای مشترک کلان شهرها

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

بعد از تشکیل شوراهای اسلامی، توسعه شهرها و شکل گیری کلان شهرها، جریانی که در چند سال اخیر آرام آرام رسمیت یافته و به شکل خاصی دارای ساختار رسمی شده است و فرایندهای مدیریت شهری در کشور را تحت تأثیر قرار می دهد، نشست های مشترک شهرداران، اعضای شوراهای اسلامی و مدیران ارشد کلان شهرهاست.

اجلاس، نشست یا همایش های مختلف کلان شهرها، اتفاق مهمی در عرصه مدیریت شهری است که از طریق آن با هم اندیشی، همکاری، هم افزایی و همبستگی می توان اتفاقات مهمی را به نفع شهروندان و توسعه محلی و منطقی شهرها رقم زد.به خصوص وقتی بدانیم هرسال دولت ها تمایل دارند در بودجه عمومی کشور سهم خود را در اداره شهرها کمتر کنند یا به تعبیر خوش بینانه تر، شهرداری ها را به سمت استقلال بیشتر سوق دهند. هرچند به دلیل محدود بودن عرصه های درآمدی مدیریت شهری از یک سو و هزینه های ناتمام، فزاینده و بسیار سنگین اداره شهر ازسوی دیگر، این اتفاق به این سادگی ها تحقق نمی یابد، ولی همین که دولت ها در دوره های مختلف چنین اراده ای داشته اند، مدیران شهری به خصوص در کلان شهرها را مصمم می کند با اتحاد و تشریک مساعی و به اشتراک گذاردن تجربیات خود، راه های مناسبی برای تعامل با دولت و همچنین افزایش درآمدهای خود پیدا کنند.اما نکته مهم در جریان برگزاری نشست های مختلف کلان شهرها در سطوح مختلف حرکت از دیپلماسی تشریفاتی شهری به سمت جریان سازی واقعی در نظام مدیریتی است. به بیان دیگر باوجود اثرات مثبتی که این گونه مناسبات و تعاملات بین شهری بر اداره شهرها گذاشته است، آسیبی جدی آن را تهدید می کند؛ آسیبی که همانا شکل تشریفاتی گرفتن و رفت وآمدهای کم اثر و پرهزینه است؛ چالش مهمی که در سال های قبل بارها شاهد آن بوده ایم. باید با افزایش اسناد قانونی و رسمیت بخشیدن به سازوکارهای این گونه نشست ها و تدوین و تنظیم قوانین بیشتر و کارآمدتر برای چگونگی برگزاری آن و نقش آفرینی در جریان های اداره شهرها، شهرداری ها بهره ها و منافع بیشتری برای شهروندان خود با حضور در این گونه اجتماعات فراهم آورند.همچنین نحوه تعامل شوراهای عالی اداره شهرها با مجلس، دولت و سایر عناصر تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور می تواند عامل مهمی در افزایش اثربخشی این امر محسوب شود. حل مشکلات فعلی شهرها به دو موضوع مهم و کلی شامل «ایجاد مدیریت یکپارچه شهری» و همچنین «اصلاح ساختار نظام درآمدی شهرداری ها» بستگی دارد.بنابراین اگر قرار است مشکلات کشور حل شود، باید ابتدا مشکلات مدیریت شهری به عنوان خط مقدم مدیریت ملی، حل وفصل شود؛ مسائل کلان و بسیار مهمی که درد مشترک همه کلان شهرهاست و هرگز جداجدا درمان نمی شود.

 

منبع: روزنامه شهرآرا، پنجشنبه 23 دی 1400، شماره 3579

 

https://shahraranews.ir/fa/publication/content/12505/341605

 

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)