برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

منظر صوتی در فضای شهری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

صداها دیده نمی شوند و چون ناخوآگاه و در مرور زمان گوش آدمی به آن عادت می کند شاید اثرات  و تبعات آن هم تا بروز اختلال در شنوایی احساس نشود. یکی از مسائل مهم شهرنشینی و ماشینی شدن زندگی انسان مقوله ی آلودگی صوتی است. امر مهمی که علاوه بر اثرگذاری بر سلامت جسمی انسان، روح و روان را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و آرامش را از آدمی سلب می نماید. احتمالاً زمانی که کلمه آلودگی شهرها را می شنوید ذهن شما متوجه مواردی همچون؛ آلودگی هوا، ریزگردها یا فاضلاب می شود. اما آلودگی نامرئی در شهرها فراتر از آنچه در هوا و آب است نیز وجود دارد.

آلودگی صوتی و سر و صدایی که ما با آن ها هر روز زندگی می کنیم، یک مشکل فزاینده است و بر شنوایی ما تأثیر می گذارد و سلامت روانی ما را تهدید می کند. مدیریت شهری وظیفه دارد با در نظر گرفتن مؤلفه های شنیداری، عوامل اجتماعی و کالبدی و نیز کیفیت ادراک شده صداها در گام های زیر به طراحی منظر صوتی بپردازد:

اول: شناخت و بررسی مؤلفه های شنیداری منظر صوتی فضای شهری (آنتروفونی، بیوفونی، ژئوفونی)
دوم: شناخت و بررسی مؤلفه های غیرشنیداری مؤثر بر منظر صوتی (عوامل: فیزیکی، طبیعی، اجتماعی)
سوم: شناخت و بررسی سنجه های کمی و کیفی منظر صوتی (نشانه ها، سیگنال ها و ریتم های صوتی)
چهارم: ارائه نتایج تحلیلی و دسته بندی های تفصیلی و مشخص کردن کمیت و کیفیت منظر صوتی مورد نظر

متأسفانه صوت و منظر صوتی به‌ عنوان بخش عمده ای از منظر شهری، در طراحی و برنامه‌ریزی شهری کمتر مورد توجه قرار می گیرد. این در حالی است که شهرها با سرعت  در حال گسترش هستند و به‌ دنبال آن، ظهور پدیده‌ ترافیک و سایر عوامل آلاینده‌ صوتی محیطی، منظری آشفته ایجاد می نماید. افزایش کیفیت منظر صوتی از طریق اقدامات زیر محقق می شود:

•    کاهش در منبع صوتی: شامل عایق کاری منبع صوتی و تعیین استانداردهایی جهت کنترل صدا
•    کاهش در مسیر انتشار: شامل ایجاد فاصله از منبع، پوشش صدا، تجهیزات کنترل صدا و ...
•    طراحی جاذب های صوتی: شامل استفاده از بتن و آسفالت متخلخل، استفاده از درختچه های پهن برگ، مبلمان شهری چوبی و ...
•    اقدامات مدیریتی: شامل: تعیین محدودیت تردد سواره، اصلاح کاربری ها، تعیین محدودیت زمانی عملکردها
•    افزایش کیفیت منظر بصری: شامل: بهبود نورپردازی، تقویت نشانه های شهری، منظر فضای سبز خوشایند، رنگ پردزای مناسب و ..
•    حفاضت و تقویت اصوات خوشایند: شامل: استفاده از صدای آب، افزایش حضور پرندگان و ..
•    ایجاد و تقویت ریتم ها و هارمونی: شامل نشانه های صوتی؛ شامل حذف اصوات نامناسب، ایجاد ریتم های شنیداری ارزشمند

علاوه بر اقدامات مدیریتی و زیربنایی مدیریت شهری برای اصلاح منظر صوتی، شهروندان نیز وظیفه دارند در این رابطه با اقداماتی نظیر معاینه فنی و استفاده از بوق های استاندارد خودروها، عدم تولید صداهای نابهنجار و اقداماتی دیگر از این دست این راستا مشارکت نمایند.

منبع: روزنامه شهرآرا، پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401، شماره 3662

این مطلب تا چه اندازه برای شما مفید بود؟

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 0.00 (0 رای)