برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل پنج اصل اساسی مدیریت است. مدیران باید برای همه ی این اصول از مهارت کافی برخوردار باشند.

مديريت مشاركتي

نمایش # 

مشورت در قرآن

مهدی یاراحمدی خراسانی

29 مهر 1394

3377

مديريت مشاركتي از ديدگاه قرآن و روايات

مهدی یاراحمدی خراسانی

18 مهر 1394

2520

مشارکت مردمي، توسعه، مديريت شهري

مهدی یاراحمدی خراسانی

9 شهریور 1394

3348

سازماندهی و مشارکت سازمانی،بهره وری را افزایش می دهد

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 شهریور 1394

2816

گروههاي مشاركتي موفق در سازمانها

مهدی یاراحمدی خراسانی

3 شهریور 1394

3007

نظام پيشنهادها، ابزار مديريت مشاركتي

مهدی یاراحمدی خراسانی

25 مرداد 1394

2972

ارزيابي و توسعه نظام پيشنهادها مدل CIPP

مهدی یاراحمدی خراسانی

25 مرداد 1394

3144

نظام پيشنهادات

مهدی یاراحمدی خراسانی

19 مرداد 1394

2900

مشاركت اجتماعي و نقش آن در وفاق اجتماعي

مهدی یاراحمدی خراسانی

25 تیر 1394

2683

پژوهشکده‌ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار

"پژوهشکده ی مجازی مطالعات تخصصی علوم انسانی و علوم مهندسی مدیریار" با رویکرد نقش آفرینی در زمینه ی تولید علم و جنبش نرم افزاری با بهره گیری از کادری مجرب متشکل از مدرسین دانشگاه، پژوهشگران و متخصصان برجسته، خدمات علمی، مشاوره ای، تحقیقاتی و پژوهشی خود را در زمینه های زیر به کاربران محترم ارائه می نماید ...

[ مطالعه بیشتر ]

  • افتخارات مدیریار

  • تبلیغات در سایت

  • تیم مدیریت سایت

  • ثبت نام در سایت

  • درخواست مقاله

  • ارسال مقاله

  • واحد ترجمه

  • درخواست مشاوره

  • درخواست همکاری