خوشبختانه آسیب اجتماعی نداریم

لازم نیست یک کارشناس خبره و یا یک جامعه شناس و تحلیل گر مجرب مسائل اجتماعی باشید. فقط کافی است عینک واقع بینی را به دیدگان بزنید و کمی با دقت به اطراف خود نگاه کنید و مشکلاتی که امروزه تبدیل به بحران اجتماعی و درد مشترک بسیاری از شهرها و خانواده های کشور گردیده است را با چشمان خود به نظاره بنشینید. مشکلاتی که شاید اگر کمی زودتر به حل برخی از آن ها فکر می کردیم امروز دیگر مهارشان غیر ممکن و محال به نظر نمی رسید. بسوزد ریشه ی اعتیاد که منشأ بسیاری از معضلات اجتماعی است. به...

ادامه مطلب