آسیب شناسی مراسم عزاداری سیدالشهدا(ع)

محرم و صفر هنگامة تفکر و تأمل دربارة قیام حسینی و توسل و عزاداری برای سیدالشهداست. امامی که برای احیای دین جد بزرگوارش و ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر آنچه از جان، مال، آبرو، ناموس و خانواده داشت یک جا در راه خدا قربانی کرد تا قیام او و برکات نام زیبایش

ادامه مطلب