هوا پس است

این روزها هوای مشهد، تهران، کرج، اراک، اصفهان و همه کلان‌شهرهای کشور پس‌است! سال‌هاست مقوله ترافیک، آلودگی هوا و آلاینده‌های ناشی از شهرک‌های صنعتی که در مجاورت یا در حاشیۀ شهرها به وجود آمده‌اند و استانداردهای زیست‌محیطی را از بین برده‌اند، به موضوع اول معضلات مدیریت شهری تبدیل شده است. بر همین اساس در سازمان‌ها و نهادهای مسئولِ دولتی و شهرداری‌ها مدت مَدیدی است که افراد بسیاری درگیر آلودگی هوا هستند؛ فکر می‌کنند، طرح می‌دهند و هر گونه کار سطحی و زیر‌بنایی که فکر کنید انجام داده‌اند تا شاید گشایشی حاصل شود. از معاینه فنی و طرح زوج و فرد خودورها، توسعۀ فضای سبز، تعطیلی مدارس و ادارات در روزهایی که آلودگی به اوج می‌رسد و سایر اقداماتِ سطحی از این دست بگیرید تا امور زیر‌بنایی مثل ایجاد پارک‌ها و بوستان‌های جدید، راه اندازی خطوط مختلف بی‌آرتی و یا در برخی شهرها مانند مشهد، قطار شهری و غیره. اما چه فایده! آن‌چه در نتیجۀ این اقدامات رخ داده است، نه تنها اثری در کاهش آلودگی‌ها نداشته بلکه سال‌به‌سال دریغ از پارسال و سقف شهرها با غباری غلیظ‌تر و سیاه‌تر از گذشته کوتاه و کوتاه‌تر می‌ شود.

ادامه مطلب