ضرورت بازسازی و بازطراحی روش های آموزشی

سلامتی انسان بر همه فعالیت های اجتماعی او اولویت دارد. هیچ شکی نیست که آدمی وظیفه دارد قبل از هر اقدام و تصمیمی از جسم و جان خود به عنوان امانتی که خداوند مهربان خلق کرده و در اختیار انسان قرار داده به نحو احسن نگهداری کند و از هر فعالیتی که سلامتی را خدشه دار می کند به شدت پرهیز نماید. مگر آن اقدام در راه خدا، دین و ارزش های والای اخلاقی باشد که حسابش جداست. الغرض! کرونا ویروس منحوسی است که جان انسان های بیشماری را گرفته است و کماکان تهدید بزرگی برای سلامتی جامعه ی بشری است.

ادامه مطلب