چالش های آینده پژوهی و نگرانی مردم از آینده

«آينده‌پژوهي» دانشي است که در چند دهه اخير شکل گرفته و به سرعت در تمامي عرصه هاي زندگي وارد شده است. ساخت دنياي مطلوب در آينده، مبتني بر شناختی است که براساس احتمالات و طرح آينده هاي «ممکن، محتمل و مطلوب» صورت مي گيرد و هدف آن گزينش بهترين و مطلوب‌ترين گزینه است. برنامه های پنج ساله و سند چشم انداز توسعه اسنادی هستند که تفکر راهبردی و آینده نگر ایران را براساس محورهای توسعه کشور در بخش های مختلف طراحی و تدوین می کنند. کلید واژۀ مشترک اسناد و اهداف آینده پژوهی «شناخت آینده» و «تغییر» است. نوعی از...

ادامه مطلب