گوش دادن های مؤثر و بهره وری در ارتباطات مدیران

چکیده: مدیران معمولا بیشتر وقت خود را در برقراری ارتباطات برای ایجاد هماهنگی بین عناصر مادی و انسانی به صورت یک شبکه اجتماعی و ارتباطی صرف می کنند. مقاله حاضر، در ابتدا به روشن سازی ارتباطات، گوش دادن های مؤثر،  تفاوت گوش دادن با شنیدن و در نهایت به بهره وری پرداخته است. که این رویکرد ها می توانند برای از بین بردن کاستی های روابط، تلاش کارا کنند. نقش ارتباط در کارایی و اثر بخشی مدیران مهم بوده و شیوه های مهم برقراری ارتباط جهت رفع نیازهای اطلاعاتی بسیار سهیم می باشد. شواهد نشان می دهد که بسیاری از...

ادامه مطلب