قیمت‌گذاری دستوری کارساز نیست

یکی از چالش های مهم این روزهای کشور که سبب نارضایتی بسیاری در بین آحاد جامعه گردیده اوضاع نابسامان بازار است. مسائلی همچون تورم تصاعدی، قیمت گذاری های بی قاعده، احتکار، کم فروشی، دلالی و واسطه گری و … چنان بی نظمی و آشفتگی ایجاد کرده که گویی بازار شام است! یک روز پیاز کیمیا می شود روزی دیگر هویچ، یک روز مرغ پیدا نمی شود روز دیگر سیمان و خلاصه عده ای از افراد که هویت شان دقیقاً برای مردم شناخته شده هم نیست و به آن ها دست های پشت پرده می گویند کافی است اراده نمایند و دست روی محصولی خاص گذاشته و آن را ارزش طلا ببخشند و یا از سکه بیاندازند.

ادامه مطلب