علت های فرا اقتصادی

شاید مهم ترین دلایل اوضاع و احوال امروز اقتصاد و بازار کشور سوء مدیریت، عدم ثبات، عدم اجرای قوانین رسمی، دست های پشت پرده، عدم شافیت و سلامت در روندهای معمول و فرآیندهای مرسوم اقتصادی در نظام عرضه و تقاضا باشد. هرگز قصد ندارم اثر مواردی همچون تحریم، کرونا و یا حتی قیمت جهانی طلا، ارز و سایر عوامل محیطی و خارج از دسترس را نفی کنم ولی مسلماً حتی با وجود موارد مذکور باز هم آن چه در اقتصاد امروز کشور رخ داده و می دهد بیشتر حاصل مواردی است که عرض کردم.

ادامه مطلب