ایران در بستر «اقتصاد دستوری»

دکتر مهدی یاراحمدی خراسانی؛ بازار: زمانی که در اقتصاد دولت اجازه طی شدن روندهای عادی و جاری بازار آزاد را نمی‌دهد و خودش تعیین می‌کند چه محصولی به چه میزان تولید و با چه قیمتی فروخته شود و علاوه بر این نحوه سرمایه‌گذاری و حتی میزان درآمد را مشخص می‌کند اصطلاحاً به آن «اقتصاد دستوری» یا «اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده» اطلاق می‌گردد.

ادامه مطلب