راه کار قانونی حمایت از اقتصاد شهری

چند روز قبل در جریان بازدید عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از معاونت اقتصادی شهرداری مشهد موضوع اصلاح قوانین در راستای اقتصاد شهری مطرح گردید. در این جلسه از مشکلات قانونی به‌ویژه در حوزه اوراق مشارکت سخن به میان آمد. و مسئولان حوزه اقتصادی شهرداری عنوان کردند: برخی قوانین در حوزه اوراق مشارکت مانند انتشار، سود، سهم ضمانت دولت و اسناد خزانه دارای مشکل دارد. آن چه مسلم است در مرور زمان و با توسعه شهرداری های سراسر کشور نظام مدیریتی سازمان های محلی تغییرات شگرف و گسترده ای یافته است.

ادامه مطلب