قاچاقچيان غيور!

چکیده: درود شيطان و اعوان و انصارش بر قاچاقچيان غيور اين مملکت! همان انسان هاي بي شرفي که چنان نسبت به عمل باطل و ناجوانمردانه  خود که همان قاچاق غير قانوني کالا و دور زدن نظام اقتصادي کشور مي باشد تعصب و غيرت دارند که با هر نوع مانع و محدوديتي در اين راه به شدت مبارزه مي کنند و با ايجاد يک نظام سيستماتيک و قوي ضمن به جيب زدن منافع بسيار کلان و غيرقابل تصور براي بنده و شما ضربه اي مهلک تر از خباثت هاي استکبار جهاني بر اقتصاد اين کشور وارد مي کنند. همان افراد از خدا بي خبري که قانع بحق خود و لقمه هاي حلال نيستند و با حرام خواري آينده و اعتبار مردم و مملکت را به بازي مي گيرند و هيچ نمي دانند چه اثرات و تبعات غير قابل جبران اقتصادي و اجتماعي به بار مي آروند. البته اشتباه گفتم؛ خوب هم مي دانند چه مي کنند ولي حاضر نيستند چشم بر منافع سرشار اين عمل غير قانوني و غير شرعي ببندند.

ادامه مطلب