الکلیسم

خسته از محل کار به منزل آمدم. در ورودی را باز کردم. در آستانه ی ورود به آسانسور سگ همسایه ی واحد روبرویی همراه با صاحبش از آسانسور خارج شد. حیوان بسیار زیبا و بامزه ای که کاملاً روحیاتش با انسان ها اخت  شده است. همان طور که جلوی درب ورودی با همسایه احوال پرسی می کردم حیوان طبق عادتی که داشت از لابه لای پاهای من و پسرک جوان همسایه رد می شد و بازی می کرد. هر چند سگی دوست داشتنی و زیباست اما به هر حال نجس است و ما مسلمانیم و اهل نماز. نمی دانم! شاید هم...

ادامه مطلب