امام محمد باقر (ع) و مدیریت بحران جامعه شیعی

نویسنده: محمد حسین خوشنویس مقدمه: امام محمد باقر علیه السلام (تغییرمسیر از امام محمد باقر) امام محمدباقر نقش امام پنجم شیعیان نام امام محمدباقر کنیه ابوجعفر زادروز ۱ رجب، ۵۷ق. زادگاه مدینه مدت امامت ۱۹ سال (۹۵ تا ۱۱۴ق) شهادت ۷ ذی الحجه، ۱۱۴ق. مدفن بقیع، مدینه محل زندگی مدینه لقب(ها) باقر، شاکر، هادی پدر امام سجاد مادر فاطمه همسر(ان) ام فروه، ام حکیم فرزند(ان) جعفر، عبدالله، ابراهیم، عبیدالله، علی، زینب، ام سلمه طول عمر ۵۷ سال. محمد بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب مشهور به امام باقر(ع) (۵۷-۱۱۴ق)، امام پنجم شیعیان که حدود ۱۹ سال امامت شیعیان...

ادامه مطلب