نقش امام مجتبی(ع) در مدیریت تحولات و تهدیدات سیاسی

نویسنده: محسن اخباری صلح امام حسن بهترین و مهمترین عملکردی بود که با درایت آن امام بزرگوار به خوبی انجام شد و می‌توان آن را بهترین فرصت سازی و زمنیه سازی برای به ثمر رسیدن قیام امام حسین (ع) دانست. مهم‌ترین واقعه دوران امامت امام حسن مجتبی (ع) را باید پذیرش صلح و بستن عهدنامه با معاویه دانست. این اقدام امام در تاریخ اسلام به تفاسیر و تحلیلهای گوناگونی همراه بوده است. اما با نگاهی صحیح به این اقدام مهم ایشان، باید آن را بهترین عملکرد امام در مقابله با این تهدید بزرگ از جانب حکومت طاغوت و زمینه ای برای...

ادامه مطلب