شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسائل پیش رو

شورای عالی انقلاب فرهنگی که با اهدافی متعالی برای توسعه و احیای فرهنگ اسلامی و انقلابی تشکیل شد علی رغم تلاش های صورت گرفته نتوانسته در سطحی که برازنده ی نامش و یا شایسته ی استعداد فرهنگی کشور است قرار گیرد. هدف از تشکیل ستاد -که بعداً با تکیه بر ضرورت انقلاب و تحول در حوزه فرهنگی کشور انقلاب فرهنگی نامیده شد- زمینه سازی گسترش، نفوذ و تعمیق فرهنگ اسلامی و تزکیه اخلاقی در جامعه از طریق مبارزه با مادی پرستی و سیطره فرهنگ شرق و غرب بود. حال کافیست برای بررسی میزان تحقق این اهداف نگاهی گذرا به جامعه ی...

ادامه مطلب