نوستالوژی مدرسه

اگر بخواهیم بدون رودربایستی صحبت کنیم باید بگویم زمانی که ما مدرسه می رفتیم بوی ماه مهر برای بچه ها چندان هم جالب نبود. نه اینکه فکر کنید بنده به درس و مشق خیلی علاقه نداشتم. نه! به خوبی در خاطر دارم که همان شاگرد اول های کلاس هم مهرماه را دوست نداشتند. یادش به خیر! وقتی که تلویزیون هم اصرار داشت با پخش ترانه «باز آمد بوی ماه مدرسه» نشاط و اشتیاق مدرسه رفتن را به بچه ها تلقین کند معمولاً ناموفق بود. به صورتی که تا این آهنگ پخش می شد بلافاصله بچه ها کانال تلویزیون را عوض...

ادامه مطلب