مراسم تقدیر از بازندگان المپیک

ورزش قهرمانی مثل تمامی عرصه های زندگی بالا و پائین و شکست و پیروزی های فراوانی دارد. گاهی ورزشکار قهرمان در اوج قرار می گیرد و او را در آسمان بالای سر و به روی دست ها می چرخانند و همگان در شادی و پیروزی وی شریک می شوند و بسیاری به حق یا حتی بعضاً به ناحق خود را در پیروزی قهرمان سهیم و شریک می دانند. و گاهی آن روی دیگر سکه رخ می دهد و آن زمانی است که ورزشکار به هر دلیلی علی رغم تلاش حداکثری توفیق چندانی پیدا نکرده و دست خالی به کشور باز...

ادامه مطلب