درآمدی بر بازی های رایانه ای

دستگاه های الکترونیکی و فضای مجازی همۀ زندگی بشر را فراگرفته است. آن قدر آدمی درگیر فضای مجازی و سخت افزارها و نرم افزارهای آن گردیده است که بیشتر از آن که این فناوری در مسیر رفاه زندگی باشد انسان ها را اسیر خود ساخته است. در حال حاضر در سراسر جهان یکی از بیماری های روانی مهم مورد بحث اعتیاد به فضای مجازی است. یکی گرفتار شبکه های اجتماعی است، یکی اینترنت و کودکان، جوانان و حتی بزرگسالان بسیاری که در دام بازی های به ظاهر جذاب رایانه ای اسیر گشته و بدون آن که حتی خودشان متوجه باشند به...

ادامه مطلب