من که بعید می دانم!

من که بعيد مي دانم اين آقايان دست از مسئوليت هايشان بردارند. آن قدر شيفته خدمت هستند که حالا حالاها دلشان نمي آيد کسي جانشين شان شود! چندين سال است که قانون منع بکارگيري بازنشستگان به شکل هاي مختلف به تصويب مي رسد ولي هر بار با فهرست عريض و طويلي از استثناها عملاً عقيم مي ماند و همان هايي که همواره بر مناصب کليدي تکيه داشته اند کماکان هستند و جوان هاي تحصيلکرده، شايسته و مستعد بسياري برايشان پادويي مي کنند. همين الان که با شما سخن مي گويم فردي را مي شناسم که بيش از دو دهه قبل معاون وزير و استاندار يکي از مهم ترين استان هاي کشور بوده بعد تا حد معاون رئيس جمهور ارتقا يافته، در فدراسيون ورزشي مسئوليت داشته و بعد از چند سال بعد بازنشستگي الان در استان بسيار مهم ديگري استاندار است.

ادامه مطلب